مهارت های ارتباطیموفقیت

مهارت‌ های ارتباطی چیست؟

اهمیت مهارت‌ های ارتباطی:

امروزه  مهارت‌ های ارتباطی به علت گستردگی ارتباطات نوع بشر سبب شده است از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد. از اینرو یکی از دغدغه‌های مهم در زندگی هر فردی، صحبت کردن در جمع و ترس و واهمه داشتن از آن می‌باشد و البته این ترس یک امر کاملاً طبیعی و عادی محسوب می‌شود. این را بخاطر داشته باشید که حتی بزرگترین سخنران دنیا هم در اولین سخنرانی‌هایشان در جمع مضطرب و نگران بودند اما  چه راهکاری برای آن می‌توان اندیشید؟ در این مقاله سعی داریم تا دلایل ترس از صحبت کردن در جمع را با ارائه راه حل هایی بررسی کنیم:

مهارت های ارتباطی

علل نداشتن مهارت‌ های ارتباطی مناسب :

 دلایل اصلی نداشتن مهارت‌ های ارتباطی  را در این بخش می‌خواهیم برای شما بیان نماییم:

۱. حضور کمرنگ در اجتماع:  همواره سعی کنید با دیگران در تعامل باشید و با آنها ارتباط برقرا کنید، چراکه ارتباط برقرار کردن در جمع باعث تقویت مهارت‌ های ارتباطی و اجتماعی شما می‌شود.

 ۲. منفی نگر نباشید: خودگویی منفی در ایجاد ارتباط با دیگران منجر می‌شود تا افکاری منفی به سراغ تان بیایند. بنابراین نتوانید آن گونه که انتظار دارید در جمع صحبت نمایید.

 ۳. نداشتن برنامه ‌‌ منسجم: در بحث تقویت مهارت‌ های ارتباطی، مهم ترین کار تمرین و برنامه‌ریزی مداوم برای سخن گفتن در جمع می‌باشد.

 ۴. روابط دوستانه‌ی ضعیف:  یکی از عواملی که سبب می شود تا ما مهارت‌ های ارتباطی و اجتماعی قوی نداشته باشیم، نداشتن روابط دوستانه‌ی خوب است. این مسئله سبب کاهش اعتماد به نفس می‌شود و در نتیجه ما نمی توانیم به خوبی با دیگران ارتباط برقرار کنیم.

مهارت های ارتباطی

 روش هایی برای افزایش مهارت‌ های ارتباطی:

برای رشد و توسعه مهارت‌ های ارتباطی، در ذیل راهکارهایی ارائه داده می شود:

  • آغاز مقتدرانه: در خصوص داشتن مهارت‌ های ارتباطی مناسب، سعی کنید از همان ابتدای کار با صدای بلند، رسا و با انگیزه صحبت کنید. این‌ کار اعتماد به ‌نفس‌تان را بالا می‌برد و اجازه نمی‌دهد تا رفتارهای منفی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در شما شکل بگیرد.
  • انجام فعالیت‌های ورزشی مداوم: تمرینات ورزشی علاوه‌ بر اینکه برای آرامش ذهن مفید هستند، اعتماد به نفس را نیز افزایش می‌دهند و تقریبا احساس اضطراب و نگرانی را از بین می‌برند
  • خجالت نکشید: یکی از راهبردهای مؤثر برای کاهش ترس از صحبت کردن در جمع، مقابله با کم رویی است.
  • ارتقاء تدریجی فن بیان: پیوسته این نکته را به یاد داشته باشید که مهارت صحبت‌ کردن در جمع به‌ مرور ایجاد میگردد.
  • تمرین و باز هم تمرین: تمرینِ زیاد یعنی‌آن ‌قدر تمرین کنید تا جایی‌ که، همه مطالبی را که می‌خواهید بازگو کنید ملکه ذهن تان شود.
  • ذهن آگاهی: ذهن آگاهی به این مفهوم است که باید بر لحظه‌ای که در آن هستید تمرکز کنید.
  • تمرین تفکرِ مثبت: یکی از بهترین کارهایی‌ که می‌توانید برای کاهش اضطراب‌تان انجام دهید این است که مثبت فکر کنید.
  • دور ریختن خاطرات بدِ: خاطرات ناخوشایند پیشین در ارتباط با این موضوع را از ذهن تان پاک کنید.
  • برنامه ریزی برای رخدادهای آتی: هنگامی‌ که برای رویداد بعدی برنامه ریزی می‌کنید، به این معنی است که بی وقفه در تلاش هستید تا به اهداف خود برسید.

سخن آخر این که، با توجه به مطالبی که در این مقاله با موضوعیت ارتقاء مهارت‌ های ارتباطی به آن اشاره شد، شما خواهید توانست این مهارت را تقویت نمایید. به هر حال مهمترین  عللی که همه این عوامل را تحت شعاع قرار می‌دهد، داشتن اضطراب فراوان در هنگام سخنرانی است. شما می‌توانید با تست های اضطراب سنجی موجود، میزان اضطراب خود را ارزیابی کنید تا در روند افزایش این مهارت نتایج مطلوب تری را کسب نمایید و در عین حال هر بار که در جمعی قرار می‌گیرید و صحبت می‌کنید سیر صعودی مهارت‌ های ارتباطی تان را روزانه مورد بررسی قرار دهید تا به مرور در این موضوع مهارت لازم را کسب نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا